voorwaarden, disclamer

                         Voorwaarden

 

Aansprakelijkheid:

Monica Simons is een dierenhealer en communicator en is geen dierenarts.

Deze therapieën leveren bijdrage aan het welzijn van het dier/mens. Het kan aanvullend zijn en ze kunnen bijdragen leveren om de klachten te verminderen of blokkades op te heffen.

Graag bij fysieke klachten eerst bij de dierenarts/arts een diagnose stellen.

 

Toepasselijkheid:

Voorwaarden van toepasselijkheid van diensten (healing, communicatie, begeleiding) die verricht worden bij de cliënten thuis of bij mij thuis of toekomstige praktijk.

Consult kan op afstand of locatie.

Tot stand komen van de overeenkomst:

Door mailing of telefoongesprek akkoord te gaan omtrent de data/tijdstip van een afspraak.

Betaling:

Betaling dient voorafgaan of tijdens een consult.

Bij ziekte of persoonlijke omstandigheden, heeft M. Simons het recht om te annuleren en worrdt er een vervolg afspraakt gemaakt..

Aansprakelijkheid:

Diensten die verricht worden naar beste inzicht is M. Simons niet aansprakelijk voor enige schade die evt,. zouden kunnen ontstaan tijdens de geleverde diensten.

 

Disclamer:

Het mag gecopieerd worden mits bronvermelding van Amytabla.