Opvang DHES

, of

 

                      

                                                                       Opvang DHES: Dieren hebben een stem.                                                                                                                               

  Er komen steeds meer dieren op mijn pad die om welke reden dan ook niet meer bij of hun huidige situtatie kunnen blijven, of niet meer verder kunnen.

Het lijkt er op dat het steeds meer mijn weg is om dieren te helpen en op te vangen. Een thuis te geven waar ze pernament, liefde, respect en geborgenheid krijgen. Op kleinschaligheid wil ik mijn huis openstellen voor oudjes, gehandicapten en getraumatiseerde dieren.

Ik ben nog op zoek naar de juiste perfecte locatie waar ik met de dieren de ruimte heb, ook buiten.

Mocht  men om welke reden dan ook opvang zoeken voor u dier, kan u altijd contact met mij opnemen.

Mijn doelstelling is om dieren een stem te geven, zodat ze gehoord en gezien worden. Dieren mogen bij mij aangeven wat ze willen. Mijn wens is dat dieren meer respect krijgen. Er zitten zulke diepe wijsheden in onze dieren waar wij aan voorbij gaan. Dieren weten zelf heel goed wat goed voor hun is. Dieren krijgen bij mij de kans om te vertellen wat ze willen. Willen ze pernament blijven of willen ze verder? Een ander baasje wat bij deze prachtige hond/kat of andere dier past? Dan ga ik zoeken naar de juiste match. Willen ze geopeeerd worden? Of willen ze liever op 3 poten leven? Dieren weten zelf heel goed of de operatie zin heeft of niet. Willen ze medicijnen? Door met het dier te communiceren wil ik hun een stem geven. Ik zal altijd blijven streven ,in overleg om het dier om in zijn eigen waarde te laten, in te laten zien als het wel nodig is. Voor mij gaat het om het welzijn en welbevinden van het dier. 

Verder streef ik er naar om op een holitische visie naar het dier te kijken, niet alleen naar de symptonen, maar ook naar de oorzaak. Daarbij streef ik er naar om natuurlijke middelen in te zetten. En samen te werken met een dierenarts die hier voor open staat.

Mocht men een huisje zoeken of tijdelijke opvang, voor oudje, gehandicapte of getraumatiseerde dier die de weg kwijt is geraakt, een kwetsbaar dier in zijn laatste levensfase? Dan kan men contact met mij opnemen en kijken we wat mijn mogelijkheden zijn.

Als u hier er voor open staat voor deze visie die ik wil uitdragen voor dieren en vertrouwen hebben in mijn doelstelling en wederzijds respect is. Dan kan u me altijd mailen of bellen. 

 

Wel vraag ik onkosten vergoeding, wat binnen de mogelijkheden liggen van degene

Telnum: 06-30775187

E-mail; m.simons30@kpnplanet.nl